Gestió i Programes S.L.
 
 

AVÍS LEGAL


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. GESTIÓ i PROGRAMES SL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.


GESTIÓ I PROGRAMES SL declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, GESTIÓ I PROGRAMES SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a GESTIÓ I PROGRAMES SL.


GESTIÓ I PROGRAMES SL no garanteix que el servidor que posa a disposició els continguts estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que GESTIÓ I PROGRAMES SL, fa el possible per a evitar aquest tipus d'incidents.PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per GESTIÓ I PROGRAMES SL, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constituïxen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit als seus continguts, sense el previ consentiment per escrit de GESTIÓ I PROGRAMES SLINFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és GESTIÓ I PROGRAMES SL, Mestral 8 , 43392 Castellvell, C.I.F. B-43103597.

Inscrita Registre Mercantil de Tarragona, Tom 473, llibre 35, secció 2A, foli 184, fulla 7046, amb domini d'Internet  www.gestioprogrames.es, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic info@gestioprogrames.es

Castellanolegal2.html