Gestió i Programes S.L.
 

GESTIÓ I PROGRAMES S.L. pot prestar diversos serveis que aportin un valor afegit important al client, degut principalment als coneixements i experiència de Ricard Filella Fargas, però també gràcies a la pròpia estructura de GESTIÓ I PROGRAMES SL, que s'adapta sempre a la mesura de les tasques contractades i per tant, el client no ha de carregar amb importants costos estructurals

Àrea Software


El·laboració de programes informàtics de gestió.

Normalment es tractarà de mòduls que connectaran amb els paquets de tasques estàndars de GESTIÓ I PROGRAMES, per evitar llargues etapes de posta a punt, i també per evitar un elevat cost al client. 


En aquest moment s’està treballant en la generació de paquets bàsics de comptabilitat i facturació, alguns ja disponibles des  d'aquesta mateixa web ( Fileconta2, MiniFacDB).

Àrea d’organització administrativa


Estudi i disseny de l'organització administrativa de l'empresa client

Diagnòstic de l'estat actual i esbós de possibles actuacions.

Aquesta primera actuació es pot fer a cost fixat per endavant, segons la  envergadura de la empresa  la seva administració  i sense cap compromís per  part del client de seguir amb actuacions posteriors, ni que GESTIÓ I

PROGRAMES SL apliqui el disseny resultant del estudi, ja que el client pot  tirar endavant el disseny resultant pel seu compte o mitjançant els recursos  que consideri més oportuns.


Actuacions posteriors o independents

Poden ser tant l'aplicació d'una  solució pactada en el primer estadi, com tasques de supervisió, de gestió administrativa i comptable o de control.


Consultoria per a qüestions informàtiques i d'organització.

Àrea d’auditories


Auditories de Sistemes d'Informació

Amb avaluació de les seves possibilitats estratègiques, riscos, control, i la seva orientació als requeriments del negoci,  seguint els estàndards el.laborats per una bona Governabilitat  (IT Governance Institute) principalment a través del seguiment dels objectius marcats en les normes COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).


CastellanoServicios.html

Àrea de gestió administrativa


Consultoria en gestió administrativa


Seguiment de la gestió administrativa

Permet als clients tenir la tranquilitat de poder recollir els fruits amb la continuitat de la gestió adeqüada,  una vegada detectats o corregits els problemes que han motivat la consulta o un nou disseny de la gestió administrativa,.

Inici        Notícies        Qui som        Serveis        Software